Pressemeddelelse

Regionale Bankers Forening bliver til Landsdækkende Banker

Regionale Bankers Forening, som siden 1999 på medlemsbankernes vegne har varetaget en række strategiske opgaver i den finansielle sektors mange samarbejder, ændrer navn pr. d.d. til Landsdækkende Banker.

Regionale Bankers Forening blev etableret af seks mellemstore banker med regional forankring. Formålet var at samle kræfter og indflydelse i sektorsamarbejder på områder som betalingsløsninger, finansiel infrastruktur mv. Da de regionale og lokale banker solgte Totalkredit til Nykredit i 2003 blev foreningen også et omdrejningspunkt for medlemmernes samarbejde om realkredit. Senest har foreningen sammen med Lokale Pengeinstitutter stiftet selskabet BOKIS A/S, der bl.a. i efteråret har indgået en fælles aftale omkring MobilePay.

Foreningen tæller i dag fire medlemsbanker, nemlig Arbejdernes Landsbank, Spar Nord og Sydbank, som har været medlemmer fra de første år, og Nykredit Bank, der sluttede sig til fællesskabet i efteråret 2016. Medlemsskaren udgøres således ikke længere af mellemstore banker med regionalt fokus, men af større banker med forretningsmæssig tilstedeværelse i hele landet.

”Hvis man ser på udviklingen i den danske banksektor i almindelighed og blandt vores medlemmer i særdeleshed, må man sige, at skiftet i vores fokus har været undervejs i nogen tid. Udviklingen er gået i retning mod færre og større banker. Vi har mistet to medlemmer under finanskrisen, og de tilbageværende medlemmer har i højere og højere grad fokuseret på hele landet som markedsområde. På den måde er vores navneskifte til Landsdækkende Banker en naturlig konsekvens af udviklingen, siger Lasse Nyby, der er foreningens formand og adm. direktør for Spar Nord.”

Behovet for en organisation som Landsdækkende Banker er ifølge formanden mindst lige så stort i 2017, som det var ved foreningens etablering.

”Samarbejdet i sektoren har forandret sig meget de senere år. Områder, der tidligere blev anset for at være fælles infrastruktur, er nu blevet genstand for strategisk konkurrence. Bankerne har solgt fælles sektorselskaber som Nets, Bluegarden og senest BKS og står nu i en situation, hvor der er flere mulige leverandører og flere mulige løsninger. Det gør det yderst relevant for banker af vores størrelse at kunne agere som et strategisk fællesskab – for at opnå bedre løsninger og bedre priser.”

Landsdækkende Banker vil blive forkortet LDB og ny hjemmeside vil kunne findes på www.ldb.dk

For uddybende information og kommentarer til denne meddelelse, kontakt venligst formanden for Landsdækkende Banker Lasse Nyby på telefon 9634 4011 eller Landsdækkende Bankers direktør Søren Nicolaisen på telefon 3030 7006.